Preview Mode Links will not work in preview mode

Fit Living Podcast

Dec 22, 2017

I dag skal vi tale om den omdiskuterede Netflix-dokumentar "What The Health", der blandt andet hævder, at vi mennesker slet ikke er skabt til at spise kød, og samtidig stiller spørgsmålstegn ved om kød i virkeligheden er lige så sundhedsskadeligt som cigaretter. I Fit Living Podcast vil vi debattere og -...